určování původu předků pomocí analýzy DNA

Slovníček

forenzní DNA databáze

Soubor DNA profilů náhodně i nenáhodně vybraných osob.

frekvence alel

viz genová frekvence

frekvence genu

relativní výskyt určité alely nebo genu v populaci

gameta

haploidní pohlavní buňka

gen

základní dědičná jednotka; nositelkou dědičné informace je DNA

gel (elektroforetický)

Polotuhá hmota. V případě agarosy nebo polyakrylamidu používaná pro elektroforetickou separaci molekul.

genetická podobnost

Z hlediska forenzní genetiky DNA profily vypadající podobně.

genetická shoda

shoda v genetických profilech v prováděných testech

genetický lokus

známé místo na chromosomu odpovídající konkrétnímu genu.

genetický znak

Znak, který je děděn.

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode