určování původu předků pomocí analýzy DNA

Slovníček

DNA replikace

Enzymová syntéza nové DNA podle DNA předlohy.

dot (slot) blot

Technika, která umožňuje imobilizovat zkoumaný biopolymer (DNA) na membránu a pak je analyzovat. Slot a dot blot se liší způsobem nanesení a tvarem „tečky“. Používá se například pro odhad koncentrace DNA ve vzorku.

D-smyčka (D-loop)

Hypervariabilní oblast v mitochondriální DNA.

dvoušroubovice DNA

Přirozená forma DNA, kdy jeden řetěz je spojen s druhým vodíkovými můstky mezi komplementárními bázemi a oba jsou stočeny do šroubovice.

elektroforetogram

Záznam po analýze sloučenin (např. DNA) po elektroforéze

elektroforéza

Technika pomocí které jsou nabité molekuly separovány dle jejich pohyblivosti v elektrickém poli. V případě gelové elektroforézy DNA obvykle podle jejich velikosti.

enzym

biologický katalysátor; protein schopný urychlit biochemickou reakci aniž se sám mění nebo spotřebovává během procesu.

ethidium bromid

Chemická látka vázající se na DNA a zviditelňující ji pod UV světlem.

eukaryota

Organismy, jejichž buňky obsahují jádro a případně další organely.

fenotyp

Fyzický nebo funkční projev genetické vlohy.

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode