určování původu předků pomocí analýzy DNA

Slovníček

deoxynukleotid

stavební blok DNA – sestává z báze, deoxyribosy a zbytku kyseliny fosforečné

deoxyribonukleotidová kyselina (DNA)

Genetický materiál organismu sestávající ze dvou řetězců lineárního polymeru deoxynukleotidů stočených do dvoušroubovice.

dideoxynukleotid

Syntetický analog deoxynukleotidu, kterému chybí skupina (3’-OH) nezbytná pro připojení dalšího deoxynukleotidu. Po jeho vložení do DNA řetězce není další syntéza DNA možná a je ukončena.

diferenciální extrakce DNA

Metoda používaná například pro oddělení spermií od ostatních buněk před DNA purifikací.

diploid

Organismus jehož buňky mají dvě sady chromosomů. Člověk je diploid.

diskrétní alela

Jakákoliv alela v daném systému genetického typování, kde jsou jednotlivé její varianty jednoznačně roslišeny.

DNA

deoxyribonukleová kyselina

DNA polymerasa

Enzym, který syntetizuje DNA podle existujícího templátu

DNA próba

Krátký segment DNA značený radioaktivně, fluorescenčně nebo i jinak a používaný pro detekci přítomnosti určité DNA sekvence.

DNA profil

Profil jedince sestavený podle výsledků testování jednoho nebo více genetických markerů.

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode