určování původu předků pomocí analýzy DNA

Slovníček

báze

Součást nukleové kyseliny – nukleotidu. Hlavní báze nalézané v DNA jsou adenin (A), guanin (G), cytosin (C), tymin (T)

bialelický, dialelický lokus

Lokus, ve kterém jsou známy pouze dvě alely

bodová mutace

Mutace komplementárního nukleotidu v genomu, která spočívá v jeho vložení, deleci nebo záměně.

buňka

základní stavební blok organismu

centroméra

centrální element chromosomu

certifikace

Forensní vědec (kriminalista) může být certifikován pro DNA testování. To znamená, že dotyčný prokázal schopnost dostatečné znalosti, dovednosti a schopnosti nezbytné pro provádění DNA testování.

dědičnost

Přenos genetického materiálu (informace) z rodiče na potomky.

degradace DNA

Rozpad DNA na menší fragmenty působením enzymů nebo chemických či fyzikálních vlivů.

délkový polymorfismus

Varibilita v délce daného lokusu. Ve forenzní analýze se často používají VNTR (variable number tandem repeat), STR (short tandem repeat).

denaturace DNA

Oddělení jednotlivých řetězců dvoušroubovice DNA od sebe působením enzymů nebo chemických či fyzikálních vlivů.

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode